Política de protección de datos

De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos clientes e/o usuarios da presente páxina web.

1.- Responsable de tratamento dos datos
SANXENXO DE SERVICIOS, SL 
CALLE ORENSE, 18 BAJO – 36960 SANXENXO (PONTEVEDRA)
serga@serga.es

2.- DPO
O delegado de Protección de Datos de SANXENXO DE SERVIZOS, SL é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL co que poderá contactar en serga@serga.es.

3. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación.
SANXENXO DE SERVIZOS, SL poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades: 

SERVIZO DE ATENCIÓN AO USUARIO A TRAVÉS DO FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS 

Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición. 

Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas as partes para a resolución de solicitudes ou consultas. 

En caso de reclamacións relacionadas cos nosos produtos ou servizos, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda. 

Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento. 

XESTIONAR O REXISTRO COMO USUARIO DA WEB 

Finalidade de tratamento: No caso de que decida rexistrarse como usuario da web, necesitaremos tratar os seus datos para identificarlle como usuario e darlle acceso aos beneficios que obtén pola súa condición de usuario rexistrado. 

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo seu consentimento.

Prazo de conservación: ata que decida dar de baixa o usuario. Pode consultar como cancelar a súa conta de usuario no apartado “6. Dereitos”. 

SE DESEXA REMITIRNOS O SEU CURRÍCULUM 

Finalidade de tratamento: utilizaremos os datos para facerlle participar nos posibles procesos de selección de SANXENXO DE SERVIZOS, SL.
No caso de que a súa candidatura axústese a algunha das nosas vacantes, poñerémonos en contacto con vostede para fixar unha entrevista persoal. 

Lexitimación: O tratamento dos datos está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao marcar a casa “Lin e acepto a Política de Privacidade”. 

Prazo de conservación: conservaremos os datos asociados ao seu currículum durante 1 ano. Unha vez transcorrido ese prazo, procederemos á destrución dos mesmos. 

4. Destinatarios de cesións 

SANXENXO DE SERVIZOS, SL tratará os seus datos de carácter persoal coa máxima confidencialidade, sendo esta empresa e a sociedade colaboradora PISOS GALICIA, SLU os destinatarios únicos e exclusivos dos mesmos, e non efectuando cesións ou comunicacións a terceiros sen o seu consentimento previo.

5. Política de cookies

Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web. Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

6. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.
– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
– Dereito á portabilidade dos datos.
– Dereito á retirada do seu consentimento.
Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: serga@serga.es. Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:
– Sede electrónica: www.aepd.es
– Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
– Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

6. Medidas de seguridade

SANXENXO DE SERVIZOS, SL ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/o o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.