Xardinería

Zonas verdes, xardíns,

Espazos verdes, urbanizacións

Proxecto e realización integral do xardín, deseño e execución de sistemas de rega. Céspede, tepe, plantas, árbores, arbustos, peches e muros naturais. Reformas e mellores da contorna. Mantemento e conservación en urbanizacións e vivendas unifamiliares.

Con máis de 20 anos de experiencia, e con profesionais especializados na xestión de comunidades e co preceptivo asesoramento interno e externo de fabricantes de produtos de xardinería, sempre con especial coidado ao ecosistema, e con cumprimento dos necesarios rexistros ante a Xunta e con persoal titulado.

serga-ecosistema1

Ecosistema Serga

Sempre con especial dedicación e interese polo ecosistema. Eficiencia en calidade e servizo, maior rendibilidade para os nosos clientes e/o administrados.

Comunidades de veciños, particulares e industrias

Plantación árbores, arbustos e plantas. Deseño de xardíns (personalizados). Poda de árbores e palmeiras (a empresa dispón de arboricultores especializados en traballos de altura). Sistema de detección de pragas que afectan a árbores e plantas. Abonado (para garantir un crecemento san e adecuado das plantas). Sementa de céspede e sega do mesmo ou instalación de céspede artificial. Tratamento fitosanitario (saneo de plantas enfermas).

Máis servizos para comunidades

  • Eliminación de malas herbas.
  • Control e programación de rega automática.
  • Supervisión, reparación e instalación de céspede artificial.
  • Revisión sistemas de rega.
  • Movementos de terra (dispoñemos de maquinaria propia).
  • Montaxe e control de sistemas de rega automática (rega por aspersión e goteo, rega localizada e rega superficial).
  • Elementos de auga (fontes de xardín, chafarices, estanques).
  • Muros verdes.

Aplicación de tratamentos e programas para o control de pragas da Contorna Urbana e Industrial en todo tipo de instalacións, edificios, industrias etc.