Seguimiento

Visitas periódicas á túa comunidade para anticiparse aos problemas.


 

Comunicación

Comunicación bidireccional cos nosos administrados.


 

Transparencia

Transparencia total en todas as nosas xestións. Contas claras.


 

Estudo

Estudo constante de contratos da súa Comunidade en busca de Aforro e Calidade das prestacións.


 

Garantía

A garantía de ter un Administrador de Leiras Colexiado.


 

Accesible

Toda a información da túa comunidade actualizada no teu móbil.


 

Proximidade

Non falarás cunha operadora, terás o contacto directo do teu administrador.


 

Comunicación

Comunicación a través de WhatsApp.


 

Innovador

Descubrirás unha nova forma de traballar afastada da arcaica imaxe do administrador de leiras tradicional.


 

Integral

Xestión integral de todos os ámbitos comunitarios para unha resposta máis áxil.


 

Aforro

Grazas a nosa ampla carteira de clientes conseguimos redución de cotas en 9 de cada 10 comunidades.


 

Tecnoloxía

Poderás abrir e xestionar todas as portas comúns desde o teu móbil (portal, garaxe, piscina, etc).


 

Horario

Amplo horario de atención ao público, servizo 24 horas os 365 días do ano.