Limpeza e mantemento

Excelencia e proximidade

Ao servizo da súa comunidade

Con máis de 30 anos de experiencia, Serga ofrécelle unha serie de produtos e servizos coas máximas garantías de profesionalidade para protexer os seus espazos e vivenda co fin de que sempre estean en perfecto estado de uso.

Máis e mellor con Serga

A nosa responsabilidade é protexer o seu espazo e a súa vivenda con todos os produtos que lle ofrecemos cada día para que teña máis seguridade con Serga

Inspección Periódica

Realízanse no edificio co fin de detectar posibles anomalías e previr gastos futuros para a comunidade de veciños

Comunidades

Especial para Comunidades de Veciños, para Industrias, Locais comerciais e Clientes particulares

Persoal Cualificado

con ampla experiencia profesional e que cobre toda a normativa legal

Certificado de Calidade

de produtos ARS Nº: 09/585, en colaboración con A&B, Laboratorios de Biotecnoloxía, co fin de propiciar a mellora ambiental na sociedade e a seguridade laboral

Mantemento de piscinas

Para facer fronte a todas as posibles necesidades da comunidade de propietarios. Mantemento de piscinas con tratamentos especializados en coidado da auga e conservación do vaso en perfecto estado

Revisión periódica durante épocas que o seu inmoble estea sen uso para comprobar que todo segue correcto, reparalo en caso de necesidade e escorrentar a posibles cacos e ocupas ao mostrar signos de actividade no inmoble